Taiteen Sulattamo

Työpajoja: Improvisaatio ja luovakirjoittaminen Talvi/ Kevät 2018 Maanantai, Keskiviikko ja Perjantai Taiteen Sulattamon työhuone avoinna Lapinlahden lähtteellä kello 11.30-17.00. Lisä tietoja pia.vallenius@taiteensulattamo.fi tai puh: 041 719 0274 

Ohjelmaa Taiteen Sulattamossa

29062624_2064975817082124_9092332498754469888_n

 

26229323_1091712230971023_2221857659775122396_n

26230409_1091712504304329_9198181035197968399_n

Toiminta

Taiteen Sulattamo ry on mielenterveystoipujien ja muiden syrjäytymis vaarassa olevien eritysryhmien sekä taiteenalojen ammattilaisten perustama yhdistys. Sen tehtävänä on tuottaa yhteisöllistä taidetta ja antaa mahdollisuus jokaiselle  ihmiselle  olla osana taidetta tuottavaa yhteisöä. Sulattamon toiminta kehittää osallistujien elämänhallinnan taitoja taiteellisen ilmaisun, osallisuuden ja vastuun kautta.

Yhdistys on perustettu keväällä 2013.
Sen toiminta sai alkunsa niistä kokemuksista vuonna 2012, joita perustajilla, ohjaaja, mielenterveyshoitaja Eveliina Lafghanilla, näyttelijä-tuottaja Panu Vauhkosella ja tanssija-koreografi Jaana Irmeli Turusella oli mielenterveyskuntoutujien taidetoiminnasta. Erityisen sysäyksen antoi Lilinkotisäätiön ja KokoTeatterin yhteistyönä tuotettu
Peili-teatteriproduktio (2012), jossa monet sulattamolaiset olivat mukana. Sittemmin Sulattamon vahvuuteen on liittynyt näyttelijä-ohjaaja Helena Ryti, jonka ohjaustyöt “Mielen osoitus” ja “Sivuvaikutuksia” Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrisen säätiön ja Lahden kaupunginteatterin suojissa on tuotettu yhdessä mielenterveyskuntoutujien kanssa soveltavan teatterin periaatteiden mukaisesti

Taiteen Sulattamo tuottaa ammattitasoista kulttuuria ja taidetta yhdessä ammatti taiteilijoiden kanssa.

Sulattamo ehkäisee mielenterveystoipujien ja muiden erityisryhmien syrjäytymistä ja tukee heidän toipumistaan ja elämää tarjoamalla hyväksytyn ja vastuullisen roolin taideyhteisön sisällä ja sen edustajana. Sulattamossa mielenterveyden kokemusasiantuntijat,toisin sanoen kuntoutujat itse, saavat mahdollisuuden olla antavana osapuolena kaikkia hyödyttävässä mielenterveystyössä.

10314671_410340869108166_8859066717966435591_n

Taiteilijoille Sulattamo tarjoaa mahdollisuuden olla mukana yhteiskunnallisesti merkittävässä toiminnassa. Yhteisöllinen taide tarjoaa sekä väyliä oman taiteen tekemiseen että merkitystä omalle tekemiselle. Se auttaa taiteilijaa ymmärtämään taidettaan osana laajempaa yhteiskunnallista diskurssia ja myös välittämään syvempiä sisältöjä taiteensan kokijoille.

Sulattamo haluaa osoittaa, että yhteistyössä toisten kanssa jokainen voi tehdä enemmän kuin mihin koskaan yksin pystyisi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastaa